kookos hampaiden valkaisu

AKTIIVIHIILI - 100% KOOKOS - ILMAINEN TOIMITUS 

kookos hampaiden valkaisu

REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. Rekisterinpitäjä

Tiia Marttila Tmi

Myyrätie 5

01450 Vantaa

p. +358 041 759 2002 (Puhelun hinta pvm/mpm)

hello@whitestandard.com

2. Yhteyshenkilö

Tiia Marttila

Myyrätie 5 as 10

01450 Vantaa

p. +358 041 759 2002 (Puhelun hinta pvm/mpm)

3. Rekisterin nimi

www.whitestandard.store verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkokaupan asiakasuhteiden hoito, tilausten käsittely ja lähetysseuranta.

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään tilauksiin liittyen ja lisäksi suostumuksen antaneille markkinointitarkoituksiin sähköisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi

Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja palautustiedot sekä markkinointiin jos suostumus on annettu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme asiakkaan itse verkkokauppaan rekisteröityessä ja palvelua käyttäessä antamia tietoja sekä tilaushistorian.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille markkinointitarkoituksessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille, eikä siitä ole manuaalista aineistoa. Ainoastaan Tiia Marttila Tmi:n verkkokaupan ja hallinnon vastaavilla on pääsy salasanasuojattuun asiakasrekisteriin.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kun se on tarpeen tietosuojaselosteessa määritettyjen henkilötietojen käsittelyn toteuttamiseksi.

Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoittamana tietoja voidaan joutua säilyttämään pitempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus päättää henkilötietojen käytöstä suoramarkkinoinnissa tilaamalla uutiskirjeen tai muuta sähköistä markkinointiviestintää rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä. Kaikissa viesteissä on lainmukainen linkki josta tilauksen voi perua välittömästi.

Lisäksi asiakkaalla on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti

-saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

-vaatia henkilötietojen poistamista tai vaatia virheellisten tietojen täydentämistä tai oikaisua

-peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin kun suostumus on alunperin annettu

-saada henkilötietojasi ja siirtää tietoja toiselle rekisterinpitäjälle kun olet toimittanut itse kyseiset henkilötiedot meille. Kyseisiä henkilötietoja käsitelläään annetun suostumuksen perusteella.

Pyyntöäsi voidaan pyytää tarkentamaan ja varmentamaan henkilöllisyyttä ennen pyynnön käsittelyä.Voimme myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta soveltavassa laissa säädetyllä perusteella

Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen hello@whitestandard.comi tai kirjallisena Tiia Marttila Tmi  Myyrätie 5 as 10, 01450 Vantaa